انتخاب آرشیو

بخش‌های مختلف سیزدهمین جشنواره

بخش غیرمسابقه‌ای ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری

در سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی فرصتی فراهم شد تا علاوه بر طرح‌های کاندید در مرحله نهایی بخش‌های مسابقه‌ای سایر متقاضیان نیز که با انگیزه جذب سرمایه‌گذار، معرفی محصول یا خدمت و همچنین استفاده از ظرفیت‌های فراهم شده در جشنواره طرح خود را به سرمایه‌گذاران و کلیه علاقه‌مندان حاضر ارائه دهند. بدین صورت که همه صاحبان ایده، طرح‌های خود را طبق چهارچوب تعریف شده دبیرخانه جشنواره و راهنمایی‌های مربی‌ها در 3 دقیقه ارائه کرده و در 3دقیقه هم پرسش‌های داوران را پاسخ می‌دهند. ارائه‌ها در روزهای اول و دوم جشنواره (7و8 اردیبهشت ماه) انجام شد.

فهرست عناوین طرح‌های ارائه شده در بخش غیرمسابقه‌ای فرصت‌های سرمایه‌گذاری

(به ترتیب ارائه طرح )

ردیف

عنوان طرح

1

دانش‌نامه اجرایی و مرجع صنعت ساختمان

2

توسعه سایت اصفهان پلاس به‌عنوان یک رسانه جامعه کارآفرینی

3

تبدیل بهداشتی پسماندهای خانگی‌، صنعتی‌، کشاورزی و بیمارستانی به ورمی کمپوست بوسیله استقرار رآکتورهای مبدل در محل

4

طراحی و ساخت دستگاه‌های نوین الکتروشیمیایی درتصفیه فاضلاب‌های شهری و صنعتی

5

تولید عصاره‌های گیاهی و دارویی از جمله چای سبز، چای سبز فوری و ...

6

اتاقک‌های کشت هوشمند (باغچه خانگی رویشگر)

7

سامانه هشدار زود‌هنگام زلزله Earling

8

سیستم روشنائی شهری پویا (CAT LIGHT)

9

سیستم مدیریت یکپارچه مطبوعات MPress

10

ساخت پرینتر دسته‌چک بصورت 10 تا 50 برگ بدون جدا کردن برگه‌ها از دسته‌چک

11

بتن حاوی فراافزونه (بتن باداوم)

12

جایگزینی سنسورهای نوری بجای سنسورهای القائی

13

زندگی به توان دو

14

تولید داروهای گیاهی

15

ساخت دستگاه سونوگرافی

16

عینک سنجش دید با استفاده از لنز کانون متغیر

17

پارك پیشرفته تفریحی آموزشی کودکان

18

بلوک پلیمری شیشه‌ای

19

دستگاه اتوماتیک تطهیر بیمار بدون نیاز به پرستار و جابجایی بیمار

20

دیجیتال­سازی علم برای نسل آینده

21

سیستم مدیریت بحران­های سخت ره‌آورد

22

چارت بینایی‌سنجی دیجتال

23

سامانه­ی جامع نظارتی و بازرسی ادوات صنعتی مبتنی بر اینترنت اشیا

24

بسته بندی مواد گیاهی زعفرانی

 

تصاویر

ارائه طرح ها در بخش غیرمسابقه‌ای فرصت‌های سرمایه گذاری
ارائه طرح ها در بخش غیرمسابقه‌ای فرصت‌های سرمایه گذاری
ارائه طرح ها در بخش غیرمسابقه‌ای فرصت‌های سرمایه گذاری
ارائه طرح ها در بخش غیرمسابقه‌ای فرصت‌های سرمایه گذاری
ارائه طرح ها در بخش غیرمسابقه‌ای فرصت‌های سرمایه گذاری
ارائه طرح ها در بخش غیرمسابقه‌ای فرصت‌های سرمایه گذاری
ارائه طرح ها در بخش غیرمسابقه‌ای فرصت‌های سرمایه گذاری
ارائه طرح ها در بخش غیرمسابقه‌ای فرصت‌های سرمایه گذاری
ارائه طرح ها در بخش غیرمسابقه‌ای فرصت‌های سرمایه گذاری
ارائه طرح ها در بخش غیرمسابقه‌ای فرصت‌های سرمایه گذاری
ارائه طرح ها در بخش غیرمسابقه‌ای فرصت‌های سرمایه گذاری
ارائه طرح ها در بخش غیرمسابقه‌ای فرصت‌های سرمایه گذاری

فیلم‌ها

سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
بخش غیرمسابقه‌ای ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری – قسمت اول

در این ویدئو نحوه ارائه طرح ها و معرفی داورها در بخش غیر مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید.زمان ارائه: 96/02/07 روز اول جشنواره

سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
بخش غیرمسابقه‌ای ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری – قسمت دوم

در این ویدئو ارائه طرح "دانشنامه اجرایی و مرجع صنعت ساختمان" در بخش غیر مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید.


زمان ارائه: 96/02/07 روز اول جشنواره

سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
بخش غیرمسابقه‌ای ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری – قسمت سوم

در این ویدئو ارائه طرح "توسعه سایت اصفهان پلاس به‌عنوان یک رسانه جامعه کارآفرینی" در بخش غیر مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید.

زمان ارائه: 96/02/07 روز اول جشنواره

سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
بخش غیرمسابقه‌ای ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری – قسمت چهارم

در این ویدئو ارائه طرح " تبدیل بهداشتی پسماندهای خانگی‌، صنعتی‌، کشاورزی و بیمارستانی به ورمی کمپوست بوسیله استقرار رآکتورهای مبدل در محل " در بخش غیر مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید.

زمان ارائه: 96/02/07 روز اول جشنواره

سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
بخش غیرمسابقه‌ای ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری – قسمت پنجم

در این ویدئو ارائه طرح " طراحی وساخت دستگاه‌های نوین الکتروشیمیایی درتصفیه فاضلاب‌های شهری و صنعتی " در بخش غیر مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید.

زمان ارائه: 96/02/07 روز اول جشنواره

سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
بخش غیرمسابقه‌ای ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری – قسمت ششم

در این ویدئو ارائه طرح " تولید عصاره‌های گیاهی و دارویی از جمله چای سبز، چای سبز فوری و ..." در بخش غیر مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید.

زمان ارائه: 96/02/07 روز اول جشنواره

سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
بخش غیرمسابقه‌ای ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری – قسمت هفتم

در این ویدئو ارائه طرح " اتاقک‌های کشت هوشمند (باغچه خانگی رویشگر)" در بخش غیر مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می‌کنید.

زمان ارائه: 96/02/07 روز اول جشنواره

سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
بخش غیرمسابقه‌ای ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری – قسمت هشتم

در این ویدئو ارائه طرح " سامانه هشدار زود‌هنگام زلزله Earling " در بخش غیر مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می‌کنید.

زمان ارائه: 96/02/07 روز اول جشنواره

سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
بخش غیرمسابقه‌ای ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری – قسمت نهم

در این ویدئو ارائه طرح " سیستم روشنائی شهری پویا (CAT LIGHT) " در بخش غیر مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می‌کنید.

زمان ارائه: 96/02/07 روز اول جشنواره

سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
بخش غیرمسابقه‌ای ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری – قسمت دهم

در این ویدئو ارائه طرح " سیستم مدیریت یکپارچه مطبوعات MPress " در بخش غیر مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می‌کنید.

زمان ارائه: 96/02/07 روز اول جشنواره

سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
بخش غیرمسابقه‌ای ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری – قسمت یازدهم

در این ویدئو ارائه طرح " ساخت پرینتر دسته‌چک بصورت 10 تا 50 برگ بدون جدا کردن برگه‌ها از دسته‌چک " در بخش غیر مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می‌کنید.

زمان ارائه: 96/02/07 روز اول جشنواره

سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
بخش غیرمسابقه‌ای ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری – قسمت دوازدهم

در این ویدئو ارائه طرح " بتن حاوی فراافزونه (بتن باداوم) " در بخش غیر مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می‌کنید.

زمان ارائه: 96/02/07 روز اول جشنواره

سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
بخش غیرمسابقه‌ای ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری – قسمت سیزدهم

در این ویدئو ارائه طرح " جایگزینی سنسورهای نوری بجای سنسورهای القائی " در بخش غیر مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می‌کنید.

زمان ارائه: 96/02/07 روز اول جشنواره

سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
بخش غیرمسابقه‌ای ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری – قسمت چهاردهم

در این ویدئو ارائه طرح "زندگی به توان دو" در بخش غیر مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می‌کنید.

زمان ارائه: 96/02/08 روز دوم جشنواره

سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
بخش غیرمسابقه‌ای ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری – قسمت پانزدهم

در این ویدئو ارائه طرح " تولید داروهای گیاهی " در بخش غیر مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می‌کنید.

زمان ارائه: 96/02/08 روز دوم جشنواره

سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
بخش غیرمسابقه‌ای ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری – قسمت شانزدهم

در این ویدئو ارائه طرح " ساخت دستگاه سونوگرافی " در بخش غیر مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می‌کنید.

زمان ارائه: 96/02/08 روز دوم جشنواره

سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
بخش غیرمسابقه‌ای ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری – قسمت هفدهم

در این ویدئو ارائه طرح " عینک سنجش دید با استفاده از لنز کانون متغیر " در بخش غیر مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می‌کنید.

زمان ارائه: 96/02/08 روز دوم جشنواره

سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
بخش غیرمسابقه‌ای ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری – قسمت هجدهم

در این ویدئو ارائه طرح " پارك پیشرفته تفریحی آموزشی کودکان " در بخش غیر مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می‌کنید.

زمان ارائه: 96/02/08 روز دوم جشنواره

سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
بخش غیرمسابقه‌ای ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری – قسمت نوزدهم

در این ویدئو ارائه طرح " بلوک پلیمری شیشه‌ای " در بخش غیر مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می‌کنید.

زمان ارائه: 96/02/08 روز دوم جشنواره

سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
بخش غیرمسابقه‌ای ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری – قسمت بیستم

در این ویدئو ارائه طرح " دستگاه اتوماتیک تطهیر بیمار بدون نیاز به پرستار و جابجایی بیمار " در بخش غیر مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می‌کنید.

زمان ارائه: 96/02/08 روز دوم جشنواره

سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
بخش غیرمسابقه‌ای ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری – قسمت بیست و یکم

در این ویدئو ارائه طرح " دیجیتال¬سازی علم برای نسل آینده " در بخش غیر مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می‌کنید.

زمان ارائه: 96/02/08 روز دوم جشنواره

سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
بخش غیرمسابقه‌ای ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری – قسمت بیست و دوم

در این ویدئو ارائه طرح " سیستم مدیریت بحران¬های سخت ره‌آورد " در بخش غیر مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می‌کنید.

زمان ارائه: 96/02/08 روز دوم جشنواره

سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
بخش غیرمسابقه‌ای ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری – قسمت بیست و سوم

در این ویدئو ارائه طرح " چارت بینایی‌سنجی دیجتال " در بخش غیر مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می‌کنید.

زمان ارائه: 96/02/08 روز دوم جشنواره

سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
بخش غیرمسابقه‌ای ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری – قسمت بیست و چهارم

در این ویدئو ارائه طرح " سامانه¬ی جامع نظارتی و بازرسی ادوات صنعتی مبتنی بر اینترنت اشیا " در بخش غیر مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می‌کنید.

زمان ارائه: 96/02/08 روز دوم جشنواره

سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
بخش غیرمسابقه‌ای ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری – قسمت بیست و پنجم

در این ویدئو ارائه طرح " بسته بندی مواد گیاهی زعفرانی " در بخش غیر مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می‌کنید.

زمان ارائه: 96/02/08 روز دوم جشنواره