انتخاب آرشیو

بخش‌های مختلف سیزدهمین جشنواره

افتتاحیه

سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی به عنوان قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین رویداد کارآفرینی کشور روز پنجشنبه 96/02/07 با حضور فن آفرینان، سرمایه‌گذاران و مسئولان ملی و استانی در شهر اصفهان آغاز به کار کرد. در آیین افتتاح جشنواره، دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مهم‌ترین و اصلی‌ترین حرکت جشنواره ملی فن آفرینی شیخ‌بهایی را حضور فعال شرکت‌های دانش‌بنیان و فضای مذاکرات سرمایه‌گذاری (نشاها) عنوان کرد.

دکتر وحید احمدی در مراسم افتتاح سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی گفت: «این سیزدهمین جشنواره‌ای است که در زمینه فن‌آفرینی از سوی شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان برگزار می‌شود. حضور فعال شرکت‌های دانش‌بنیان و ارتباط رو در روی افراد دارای ایده با مجموعه‌های سرمایه‌گذاری و تجاری‌سازی ایده‌ها تحت عنوان نشا یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین حرکاتی است که در این جشنواره انجام می‌شود، چراکه در این رویداد علاوه بر حضور صاحب فناوری، خریدار نیز وجود دارد.» همزمان با مراسم افتتاحیه نمایشگاه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی نشست‌های تخصصی، داوری‌ بخش‌های مسابقه‌ای فن‌آفرینان، طراحان کسب و کار و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سالن‌های جانبی نمایشگاه برگزار شد.

اختتامیه

آیین اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی و سومین المپیاد ملی طرح کسب‌وکار دانشجویی با حضور دکتر محمد فرهادی وزیر علوم تحقیقات و فناوری، دکتر محمود شیخ زین‌الدین معاون نوآوری و تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری، دکتر زرگرپور استاندار اصفهان، دکتر جمالی نژاد شهردار اصفهان، دکتر کشمیری رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، جمعه 08/02/96 در مرکز همایش‌های سیتی سنتر اصفهان برگزار شد. در این مراسم برگزیدگان جشنواره در بخش‌های طراحان کسب‌وکار (المپیاد دانشجویی و آزاد)، فن‌آفرینان (شرکت‌های نوپا، رشد یافته و تاثیرات اجتماعی) و بهترین ارائه در بخش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و فن‌آفرینی معرفی شدند.

تصاویر

تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی
تصاویر افتتاحیه و اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی