انتخاب آرشیو

بخش‌های مختلف چهاردهمین جشنواره

نشست انتقال تجربه کسب و کار در فضای بین‌المللی

بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
نشست انتقال تجربه کسب و کار در فضای بین‌المللی- محمدجواد نصر اصفهانی

در این ویدئو سخنرانی جناب آقای محمدجواد نصر اصفهانی، مدیرعامل شرکت سبک بتن پرتیکان، در نشست انتقال تجربه کسب و کار در فضای بین‌المللی چهاردهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی را مشاهده می‌کنید.

بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
نشست انتقال تجربه کسب و کار در فضای بین‌المللی- محمدرضا بحرینیان

در این ویدئو سخنرانی جناب آقای محمدرضا بحرینیان، هم‌بنیانگذار شرکت کسب و کارهای دیجیتال رابین، در نشست انتقال تجربه کسب و کار در فضای بین‌المللی چهاردهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی را مشاهده می‌کنید

بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
نشست انتقال تجربه کسب و کار در فضای بین‌المللی- مهدی متقیان

در این ویدئو سخنرانی جناب آقای مهدی متقیان، مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بومرنگ هم آرا، در نشست انتقال تجربه کسب و کار در فضای بین‌المللی چهاردهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی را مشاهده می‌کنید.

بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
نشست انتقال تجربه کسب و کار در فضای بین‌المللی- احمد معصومی فر

در این ویدئو سخنرانی جناب آقای احمد معصومی فر، مدیرکل دفتر هماهنگی و پایش روابط اقتصادی خارجی وزارت امور خارجه، در نشست انتقال تجربه کسب و کار در فضای بین‌المللی چهاردهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی را مشاهده می‌کنید

بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
نشست انتقال تجربه کسب و کار در فضای بین المللی- محمد طاهرزاده

در این ویدئو سخنرانی جناب آقای محمد طاهرزاده، مدیر آموزشگاه پژوهشی بازیابی منابع- مرکز بازیابی منابع سوئد، در نشست انتقال تجربه کسب و کار در فضای بین المللی چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید.

بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
نشست انتقال تجربه کسب و کار- علی مرتضی بیرنگ

در این ویدئو سخنرانی جناب آقای علی مرتضی بیرنگ، رییس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نشست انتقال تجربه کسب و کار در فضای بین المللی چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید.