انتخاب آرشیو

بخش‌های مختلف چهاردهمین جشنواره

بخش مسابقه‌ای ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری

بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری- دکتر کورش خسروی

در این ویدئو سخنرانی دبیر جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی در بخش ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی را مشاهده می‌کنید.

بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری - نیما جمشیدی

در این ویدئو ارائه طرح "دستگاه تزریق های داخل جلدی بادی" در بخش ارائه فرصت های سرمایه‌گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی را مشاهده می‌کنید.

بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
ارائه فرصت های سرمایه گذاری- رزا نخستین

در این ویدئو ارائه طرح " تولید محلول لایزیز بافر lysis buffer" در بخش ارائه فرصت¬های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید.

بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
ارائه فرصت های سرمایه گذاری- منیره شالبافان

در این ویدئو ارائه طرح "بازیافت کلاژن از ضایعات زیستی" در بخش ارائه فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید.

بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
ارائه فرصت های سرمایه گذاری - لقمان علی محمدیان

در این ویدئو ارائه طرح "برداشت محصولات بوته ای کوتاه" در بخش ارائه فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید.

بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری - محمدحمید حمصیان

در این ویدئو ارائه طرح "پانل سنگ طبیعی" در بخش ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی را مشاهده می‌کنید.

بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری- یوسف نادری

در این ویدئو ارائه طرح "اسپری خودپاک شونده" در بخش ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی را مشاهده می‌کنید.

بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری - جواد صادقی

در این ویدئو ارائه طرح "سامانه‌های کشت عمودی" در بخش ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی را مشاهده می‌کنید.

بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری- امین علیرضایی

در این ویدئو ارائه طرح "معمار لیست ( سامانه جامع معماری و ساختمان)" در بخش ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی را مشاهده می‌کنید.

بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری- علی غوثی

در این ویدئو ارائه طرح "پلتفرم تبلیغات باکس" در بخش ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی را مشاهده می‌کنید.

بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
ارائه فرصت های سرمایه گذاری - فرزاد عظیما

در این ویدئو ارائه طرح "شبکه لرزه نگاری و صدور هشدار زلزله مبتنی بر تلفن های هوشمند" در بخش ارائه فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید.

بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
ارائه فرصت های سرمایه گذاری- نیما نقدی

در این ویدئو ارائه طرح "الگوی ملی كار آفرینی اجتماعیِ فناورانه در جهت رفع گرسنگی نیازمندان" در بخش ارائه فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید.

بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری - عباس کریمی

در این ویدئو ارائه طرح "پلتفرم آنلاین برنامه ریزی و خدمات عروسی (تالارنامه)" در بخش ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی را مشاهده می‌کنید.

بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری - مهدی ترابیان اصفهانی

در این ویدئو ارائه طرح " طراحی و ساخت مستر سوئیچ تمام دیجیتال جامع" در بخش ارائه فرصت های سرمایه‌گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی را مشاهده می‌کنید.

بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری- امید پوره‌ئی

ر این ویدئو ارائه طرح " راکتور چند مرحله‌ای تصفیه پساب‌های صنعتی" در بخش ارائه فرصت های سرمایه‌گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی را مشاهده می‌کنید.

بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری- نسترن رحیم‌داد

در این ویدئو ارائه طرح "سنتزالکتروشیمیایی نانو ذرات مغناطیسی مگنتایت به روش جدید و کاربرد آن درحذف یون‌های فلزات" در بخش ارائه فرصت های سرمایه‌گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی را مشاهده می‌کنید

بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
ارائه فرصت های سرمایه گذاری- مهدی روشنی

در این ویدئو ارائه طرح " تولید موم قالب گیری" در بخش ارائه فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید.

بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری- فاطمه سقطچی

ر این ویدئو ارائه طرح "توليد رنگدانه، رنگ، جوهر و پوشش فلورسنت و آنتي باكتريال با استفاده از نانوذرات كربني" در بخش ارائه فرصت های سرمایه‌گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی را مشاهده می‌کنید.

بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری- سعید زکایی

در این ویدئو ارائه طرح "تولید ترکیبات و آمیزه‌های پیشرفته‌ی پلیمری به صورت انواع مستربچ و کامپاند ترموپلاستیک و نانوکامپوزیت‌های پیشرفته پلیمری" در بخش ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی را مشاهده می‌کنید.

بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری- محمد ریاحی‌منش

ارائه طرح "دست‌یابی به دانش فنی ، بومی‌سازی و تولید صنعتی محصول استراتژیک و دانش‌بنیان روغن نورد برای خطوط نورد سرد ورق های فولادی در شرکت‌های تولید فولاد" در بخش ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی

بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری- زهرا غیبی

در این ویدئو ارائه طرح "گام (گزارشگر آماری)، نرم افزار تحت وب تحلیلگر آماری" در بخش ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی را مشاهده می‌کنید.

بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری- محسن شاهدی

در این ویدئو ارائه طرح "دیجی زرگر" در بخش ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی را مشاهده می‌کنید.

بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری- کیارش فرقدانی

در این ویدئو ارائه طرح "سامانه تخصصی آموزش و ارزیابی تعاملی برنامه نویسان آینده" در بخش ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی را مشاهده می‌کنید.

بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری- علی برق لامع

در این ویدئو ارائه طرح "پلتفرم مدیریت و کنترل فعالیت‌های فرزندان در فضای مجازی" در بخش ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی را مشاهده می‌کنید.

بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
ارائه فرصت های سرمایه گذاری- فرهاد هاشمی

در این ویدئو ارائه طرح "طراحی و ساخت پلتفرم محتوای تعاملی با عنوان "کتابخانه تعاملی هزارافسان" در بخش ارائه فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید.

بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
ارائه فرصت های سرمایه گذاری- فرید ملک احمدی

در این ویدئو ارائه طرح "طراحی و ساخت دستگاه برش قطعات غیر فلزی" در بخش ارائه فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید.

بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
ارائه فرصت های سرمایه گذاری- آرش واقف کودهی

در این ویدئو ارائه طرح "پایه های نشانگر مسیر خطا و حالت شبکه های توزیع برق" در بخش ارائه فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید.

بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری- سعید کدخدایی

در این ویدئو ارائه طرح "تولید کراتین هیدرولیز شده از ضایعات دامی" در بخش ارائه فرصت های سرمایه‌گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی را مشاهده می‌کنید.

بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری- مسعود حکیمی‌تبار

در این ویدئو ارائه طرح "پرورش و تولید انبوه کنه های شکارگر برای کنترل آفات گلخانه ها" در بخش ارائه فرصت های سرمایه‌گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی را مشاهده می‌کنید.

بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری- سعید کدخدایی

در این ویدئو ارائه طرح "تولید کراتین هیدرولیز شده از ضایعات دامی" در بخش ارائه فرصت های سرمایه‌گذاری چهاردهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی را مشاهده می‌کنید.